Zasady Bezpiecznego Użytkowania Ozonatora

Zasady Bezpieczeństwa ozonator

Ozonatory OZONIZER są profesjonalnymi urządzeniami mogącymi wytwarzać wysokie stężenia ozonu. Stężenia te są znacznie większe niż dopuszczalne dla otoczenia, w którym możemy przebywać. Z uwagi więc na wysoką wydajność naszych ozonatorów konieczne jest zachowanie niezbędnych środków ostrożności podczas ich użytkowania.

Ozon w wysokich stężeniach lub długo wdychany jest silnie toksyczny! Ze względów bezpieczeństwa ozonowanie powinno być wykonywane poprzez wykwalifikowany personel z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Osobom chcącym wykonywać zabiegi ozonowania zlecamy odbycie specjalistycznego szkolenia lub zaznajomienie się z odpowiednią literaturą.

Wszystkie produkowane przez naszą firmę ozonatory są zgodne z wymaganiami i przepisami Unii Europejskiej. Mają też wymagane w swojej klasie zabezpieczenia. Jednak warunkiem bezpiecznego ich stosowania jest umiejętne ich używanie.

  • W ozonowanym pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta, a w przypadku gdy zachodzi taka konieczność należy czas przebywania w nim skrócić do minimum i stosować ubrania ochronne oraz maski ochronne dla dróg oddechowych i oczu wraz z odpowiednim pochłaniaczem.
  • Nie wolno stosować ozonu w środowisku gazów palnych lub materiałów wybuchowych.
  • W ozonowanym pomieszczeniu zabrania się palenia tytoniu, pracy z otwartym ogniem, pracy z narzędziami, które powodują płomień lub iskrę, pracy przy użyciu przy użyciu olejów i smarów lub pozostawiania obiektów zabrudzonych olejem lub smarem.
  • Ozonowanie nie powinno być wykonywane przez ludzi z zaburzeniami węchu.
  • Przed wejściem do ozonowanego pomieszczenia musi zostać umieszczona dobrze widoczna tabliczka z napisem: WSTĘP WZBRONIONY – ODKAŻANIE.
  • Po zakończeniu zabiegu ozonowania, pomieszczenie należy przewietrzyć przez okres od 15 do 30 minut, i najlepiej nie wchodzić do niego wcześniej niż po upływie 2 godzin od zakończenia odkażania.
  • Nigdy nie należy produkować więcej ozonu, niż jest to potrzebne dla danego zastosowania.
  • Operator urządzenia jest odpowiedzialny za jego eksploatacje i zachowanie środków ostrożności.
  • Krótkotrwałe wdychanie ozonu w wysokich stężeniach jak i długotrwałe wdychanie ozonu w niższych stężeniach może spowodować negatywne skutki fizjologiczne. Nie wolno wdychać ozonu bezpośrednio z generatora ozonu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia ciała wyrządzone przez generator ozonu, które mogą powstać na skutek nieprawidłowego użycia go przez użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że ozonator jest prawidłowo obsługiwany i przechowywany.

ODDZIAŁYWANIE OZONU NA ŻYWE ORGANIZMY

Oddziaływanie Wartość stężenia O3 [ppm] Wartość w przeliczeniu na [mg/m3]
Dopuszczalne stężenie ozonu na stanowisku pracy przy ekspozycji 8 h 0,05-0,1 ppm 0,107 – 0,2 mg/m3
Wyczuwalność zapachu – średnia 0,02 ppm 0,04 mg/m3
Wyczuwalność zapachu – w zależności od właściwości organizmu 0,01-0,04 ppm 0,02-0,086 mg/m3
Minimalne stężenie wywołujące podrażnienie oczu, nosa, gardła, ból głowy, skrócenie oddechu od 0,1 ppm od 0,2 mg/m3
Zaburzenia oddychania, zmniejszenie przyswajania tlenu, zaburzenia oddychania, ogólne zmęczenie i ból w piersiach, suchy kaszel 0,5-1,00 ppm 1,07-2,14 mg/m3
Ból głowy, zaburzenia oddychania, senność, ciężkie zapalenie płuc przy dłuższej ekspozycji 1-10ppm 2,14- 21,4 mg/m3
Niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia 10 ppm 21,4 mg/m3
Stężenie śmiertelne dla małych zwierząt w ciągu 2 godzin 15-20 ppm 32,1-42,8 mg/m3
Śmiertelne stężenie w ciągu kilku minut powyżej 1700 ppm powyżej 3 638 mg/m3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *