Jakie Są Właściwości Ozonu

właściwości ozonu

Ozon, obok hydroksyli (wolnych rodników OH), jest jednym z najsilniejszych znanych utleniaczy występujących naturalnie – nie tylko chroni całe życie przed szkodliwym wpływem słonecznego promieniowania ultrafioletowego, ale także jest bardzo skuteczny w niszczeniu bakterii, grzybów i innych patogenów np. niektórych wirusów a także nieprzyjemnych zapachów.

Nazwa ozon pochodzi od greckiego słowa „ozein”, co oznacza „zapach”. Ozon to naturalnie występujący gaz, który jest czasami nazywany „aktywnym tlenem”. Ozon składa się z trzech atomów tlenu (O3), zamiast tradycyjnych dwóch z których składa się tlen (O2). Jako gaz jest koloru niebieskiego; obydwie jego formy ciekła (-112 ℃) i stała (193 ℃) są koloru ciemno niebieskiego.

Ozon obecny w górnych partiach atmosfery powoduje, że niebo ma błękitny kolor. Na wysokości 25 – 30 km ozon jest wytwarzany przez część widma słonecznego promieniowania ultrafioletowego – istnieje tam w postaci gazu w stężeniu 10 – 20 ppm (parts per milion). W tych stężeniach, ozon absorbuje promieniowanie ultrafioletowe, które mogłoby zagrozić życiu na ziemi. W pobliżu ziemi, w powietrzu którym oddychamy ozon występuje w bardzo niskich stężeniach (0,001 – 0,003 ppm) i powstaje naturalnie podczas burz na skutek uderzeń pioruna a także wytwarzany jest na przykład przez wodospady czy poprzez fale wzburzonej wody.

CHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI OZONU W PORÓWNANIU Z TLENEM

Właściwość Ozon Tlen
Masa cząsteczkowa 48 32
Kolor jasno niebeski bezbarwny
Zapach zapach po burzy bezwonny
Rozpuszczalność w wodzie (0 ℃) 0.64 0.049
Gęstośc (g/l) 2.144 1.429
Potencjał elektrochemiczny (V) 2.07 1.23

CZAS POŁOWICZNEGO ROZPADU OZONU W POWIETRZU W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY

Temperatura (℃) Okres półtrwania (powietrze)*
-50 3 miesiące
-35 18 dni
-25 8 dni
20 3 dni
120 1.5 godziny
250 1.5 sekundy

CZAS POŁOWICZNEGO ROZPADU OZONU W WODZIE W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY

Temperatura (℃) Okres półtrwania (woda)*
15 30 minut
20 20 minut
25 15 minut
30 12 minut
35 8 minut

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *