W Jaki Sposób Powstaje Ozon?

W Jaki Sposób Powstaje Ozon

Ozon powstaje w naturalny sposób przez promienie ultrafioletowe słońca, (reakcja fotochemiczna) oraz uderzenia pioruna (reakcja bioelektryczna). Ze względu na fakt, że ozon w stosunkowo krótkim czasie zamienia się spowrotem w tlen, ozon nie może być magazynowany i dostarczany w jakimś zbiorniku czy butli. Zamiast tego, ozon może być wytworzony na miejscu przez generator ozonu. Istnieją dwa sposoby sztucznego wytwarzania ozonu (obydwa wykorzystują zasadę na jakiej ozon powstaje w naturze): za pomocą promieni ultrafioletowych (światła UV) lub przy użyciu wyładowań koronowych. Obydwa te sposoby , poprzez dodanie energii do cząsteczek tlenu, rozszczepiają je na pojedyncze atomy tlenu (przez zerwanie wiązania atomowego pomiedzy cząsteczką tlenu). Atomy te łączą się z innymi cząsteczkami tlenu (O2) wytwarzając ozon (O3).

Wyładowania koronowe wytwarzają ozon przez przyłożenie wysokiego napięcia do metalowej siatki umieszczonej pomiędzy dwoma dielektrkami. Wysokie napięcie przechodzi przez dielektryk do uziemionego ekranu / płyty wytwarzając wyładowanie, które rozszczepia cząsteczki tlenu. Natomiast promieniowanie ultrafioletowe (UV) generuje ozon, podczas gdy światło o długości fali 254 nm, wytworzone przez lampę UV, uderza w cząsteczki tlenu zrywając ich wiązania. Uwolnione atomy łączą się z innymi cząsteczkami tlenu wytwarzając ozon. Sztucznie wytwarzany ozon jest tak samo skuteczny jak występujący naturalnie pod warunkiem, że jego stężenie jest dokładnie kontrolowane.

Do wytworzenia ozonu, w praktyce częściej wykorzystuje się wyładowania koronowe ze względu na większą ilość zalet tego sposobu. Metoda ta jest bardziej wydajna ekonomicznie (a więc niższe koszty produkcji) a także elementy wytwarzające ozon są bardziej trwałe. Gazem zasilającym może być powietrze atmosferyczne lub czysty tlen. Wyższe stężenia ozonu można osiągnąć gdy użyty zostanie czysty tlen jako gaz źródłowy, na przykład z butli tlenowych.

WYŁADOWANIA KORONOWE

Ozonatory OZONIZER generują ozon wykorzystując metodę wyładowań koronowych, która w istocie symuluje uderzenie pioruna wytwarzające go w naturze. Elementem produkującym ozon są elektrody wyładowań koronowych, które zasilone bardzo wysokim napięciem (rzędu 3 kV i większym) generują ozon z tlenu zawartego w powietrzu. To wyładowanie elektryczne (wyładowanie koronowe) rozszczepia cząsteczki tlenu na dwa pojedyncze atomy tlenu. Powstałe w ten sposób nietrwałe atomy tlenu łączą się z innymi cząsteczkami tlenu. Taka kombinacja formuje cząsteczki ozonu.

wytwarzanie ozonu

Jest to proste i ekonomiczne rozwiązanie. Generatory ozonu nie potrzebują żadnych zbiorniczków, które trzeba by było uzupełniać podczas eksploatacji – wystarczy jedynie podłączenie do prądu elektrycznego. Elektrody są też bardzo trwałe, wytrzymują do 6 000 godzin pracy przy wilgotności powietrza około 40% – daje to około 4 lata pracy po 4 godziny dziennie. Generator ozonu można wykorzystać na przykład do odgrzybiania klimatyzacji i wnętrz samochodowych, odkażania mieszkań, pokoi hotelowych, siłowni, saun, pomieszczeń dla zwierząt, do odgrzybiania łazienek, piwnic, lodówek i klimatyzatorów domowych a także do odkażania tapicerek, dywanów, pościeli, ubrań i innych przedmiotów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *